Bij het kampvuur

Bij een kampvuur kunnen de mooiste verhalen boven komen.
Verhalen die ergens over gáán,
over hoe je in het leven staat,
over wat je raakt en gaande houdt
over wat je hebt meegemaakt en hoe dat je heeft gevormd.

Bij een kampvuur
kun je ontroerd, bemoedigd en bezield raken
door elkaars verhalen
en groeit verbondenheid en vriendschap.

De oecumenische dienst van 26 mei
is als een kampvuur, waar we verhalen delen
die gaan over het vuur dat in ons brandt
en dat ons ten diepste maakt tot broers en zussen
in Christus, aangevuurd door zijn Geest.

We zullen luisteren, vertellen, delen
en zingen, zo verschillend als we zijn.
We hopen dat velen zullen aanschuiven om mee te doen!

Wanneer: zondag 26 mei, aanvang 10.30 uur
Waar: Apostolisch Genootschap, Picassolaan 20 in Alkmaar
Voorgangers: Jan Zwart en Hans Schipper (Apostolisch Genootschap)
Kees Olie (PKN) en Erna Peijnenburg
In onze kerk is deze zondag geen dienst.