Activiteiten

In onze gemeenschap worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals:

  • bijbelavonden of gespreksavonden
  • gespreksgroep voor nieuwe leden/belangstellenden
  • de Laurentiuslezing: voor leden én mensen van buiten
  • kerk open op de avond van Allerzielen (2 november)
  • deelname aan Open Monumentendag
  • deelname aan de Week van de Oecumene in Alkmaar

Zie voor een actueel overzicht van onze activiteiten de agenda.