Preken

Lees hier de laatst gehouden preken!

Tweede zondag van de 40dagentijd: Over hoe fijn het is bergen te beklimmen!
Pastoor Erna Peijnenburg

Eerste zondag van de 40dagentijd: De trucjes van de duivel
Pastoor Erna Peijnenburg

Aswoensdag: Tijd maken om ruimte te nemen
Pastoor Erna Peijnenburg

7e zondag na Epifanie: Wees volwassen, niet volmaakt
Pastoor Erna Peijnenburg

6e zondag na Epifanie: Wat God heeft bestemd voor wie Hem liefheeft
Pastoor Erna Peijnenburg

5e zondag na Epifanie: God of mens?
Pastoor Erna Peijnenburg

Doop van de Heer: Laat het gebeuren.
Pastoor Erna Peijnenburg

Epifanie: Jezelf zien met nieuwe ogen
Pastoor Erna Peijnenburg

Naamgeving en besnijdenis van de Heer: verwacht het onverwachte
pastoor Erna Peijnenburg

Kerstdag: Geloof dat de samenleving verrijkt!
pastoor Erna Peijnenburg

Kerstnacht: Hij leert ons afhankelijk te zijn
pastoor Erna Peijnenburg

Vierde zondag van de Advent God houdt van verrassingen
pastoor Erna Peijnenburg

Derde zondag van de Advent Geduld hebben met God
stagiair Tjeerd Visser

Tweede zondag van de Advent Geen druppel op een gloeiende plaats maar een twijgje dat groeit.
pastoor Erna Peijnenburg

Eerste zondag van de Advent Weet dat Hij dichtbij is.
pastoor Erna Peijnenburg