Contact


KERKBESTUUR:

Voorzitter: Pastoor Erna Peijnenburg
Tel. 06 - 22131765 / email: erna.peijnenburg@okkn.nl

Secretaris: dhr. M. J. Pico, secretaris@alkmaar.okkn.nl
ook voor vragen over verhuur van (delen) van ons gebouw.

Penningmeester: mw. P.J. Hofman-Janssen penningmeester@alkmaar.okkn.nl

Lid: dhr. A.C.N. Groot, kblid1@alkmaar.okkn.nl
Lid: mx. M.S.E. Lodder, kblid2@alkmaar.okkn.nl
Hoofdkoster: dhr. K.J. Zoon

Gebouwbeheerder: dhr. A.C.N. Groot. kblid1@alkmaar.okkn.nl 

Parochieblad Binding: mw. W.P.Ramler-Wijker, thjramler@quicknet.nl

Websitebeheerder: dhr. K.A. Dekker, koendekker@gmail.com 
Rekeningnummer Parochie

NL 26 ABNA 0589218735
t.n.v. Oud-katholieke parochie, Alkmaar