Agenda

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

“wie zijn leven liefheeft zal het verliezen en wie zijn leven loslaat zal eeuwig leven” Voorganger: priester Joop Albers >>

Palmzondag

Wijding van de palmen, begin van de Goede Week Voorganger: pastoor Erna Peijnenburg >>

Oliewijding

Deze dienst is in de kathedraal van Haarlem, Kinderhuissingel 74. Iedereen is welkom. Aanvang 19.30 uur >>

Witte Donderdag

We gedenken het laatste avondmaal. Voorganger: pastoor Erna Peijnenburg >>

Goede Vrijdag

Sobere gebedsdienst met kruisverering Voorganger: Pastoor Erna Peijnenburg >>

Paaswake

Plechtige viering van de Pasen Voorganger: pastoor Erna Peijnenburg >>