2e zondag van de Veertigdagentijd


  • Datum:

Bovenop de berg…
Wie in het buitenland wel eens een berg of bergje heeft beklommen kent het genot van het bereiken van de top. Daarboven, van het uitzicht genietend én van je prestatie, kijk je uit over de omgeving en kun je je even boven alles verheven voelen… misschien ook wel boven je eigen leven, als op een afstandje van al je drukte en zorgen. In de bijbel worden ook bergen beklommen en ook daar gaat het om te kunnen zien vanaf een hoger perspectief. Zo ontving Mozes op de berg de Tien Woorden van God. Op deze zondag horen we hoe de vrienden van Jezus boven op een berg hun meester zien zoals hij echt is: stralend van Gods licht. Over wat hen (en ons) dat kan opleveren, en over waarom ze daar eigenlijk zo van schrokken gaat deze dienst.

Voorganger is priester Erna Peijnenburg