Een viering met (extra) licht

Op zondag 29 januari vieren we De Opdracht van de Heer in de tempel. Een feest dat hoort bij de kersttijd en er de afsluiting van vormt. Jezus wordt de tempel van Jeruzalem binnengedragen, dat horen we uit het evangelie volgens Lucas. Simeon en de oude profetes Hanna, twee mensen die leven vanuit geloof, herkennen in dit kind het licht van Godswege.

In deze dienst worden de kaarsen gewijd die we het komende jaar in onze kerk gebruiken. Kaarsen zijn belangrijk, ze dragen het licht en geven warmte. Bij de wijding van de kaarsen hoort ook een processie: we lopen met de kaarsen door onze kerk, al zingend. Wij dragen het licht en vieren dat Gods licht ons draagt.